Loading...
Budowanie kompetencji2018-10-08T10:12:16+00:00

Project Description

Kompetencje międzynarodowe firmy

Prowadzenie biznesu międzynarodowego wymaga wykształcenia i doskonalenia w organizacji kluczowych kompetencji w dwóch obszarach: komunikowania i podejmowania decyzji. Kompetencje te rozumiemy jako zdolność pozyskiwania i analizy informacji płynących z otoczenia międzynarodowego firmy oraz podejmowania decyzji opartych na tej wiedzy. East Analytics pomaga zbudować te cechy dzięki szkoleniom,  headhuntingowi i tłumaczeniom. Aby zarządzający mogli podejmować trafne decyzje, realistycznie oceniać szanse i skutecznie się komunikować na rynkach Azji, Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej.

Komunikacyjne

Decyzyjne

Trzy obszary budowania kompetencji

Tłumaczenia

Tłumaczymy z języków azjatyckich i europejskich. Proponujemy tłumaczenie dokumentacji, symultaniczne tłumaczenia spotkań, a także tłumaczenia służące lokalizacji stron internetowych oraz ich pozycjonowaniu.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia zarówno miękkie, znoszące bariery międzykulturowe, jak i bardziej unikalne i specjalistyczne w zakresie pozyskiwania oraz analizy informacji. Oferujemy specjalne szkolenia dla kadry zarządzającej ekspansją zagraniczną. Przekazujemy wiedzę i inspirujemy do twórczego myślenia nad możliwościami firmy na danym rynku.

Headhunting

Dla klientów planujących obecność na nowych rynkach oferujemy pozyskanie doświadczonych i merytorycznie przygotowanych kandydatów na pracowników i współpracowników zarówno w kraju jak i za granicą. Bierzemy pod uwagę dotychczasowe doświadczenie, praktyczną znajomość interesującego regionu, zdolności językowe, umiejętności twarde i miękkie.

Co staramy się zbudować u naszych klientów

W sposób spójny i komplementarny pomagamy klientom wzmocnić kompetencje ich zespołów odpowiedzialnych za ekspansję zagraniczną. Pogłębiamy ich wiedzę w zakresie znajomości nowych rynków oraz ułatwiamy odstęp do lokalnych źródeł informacji. Przykładamy wagę do doskonalenia ich zdolności komunikacyjnych celem możliwie swobodnego poruszania się po obiecujących, ale jednocześnie wymagających rynkach.

Znajomość rynku 98%
Dostęp do lokalnych źródeł informacji 92%
Zdolności komunikacyjne 96%
Kompetentny zespół 98%