Wspieramy realizację projektów, których celem jest zrównoważony rozwój energetyki.


Świat mierzy się z kompleksową transformacją energetyczną. Dotyczy ona zarówno korzystania z odnawialnych źródeł energii, w tym paliw alternatywnych, jak i technologii, które optymalizują zużycie energii i poprawiają efektywność jej dystrybucji. Polska potrzebuje inwestycji w niskoemisyjne rozwiązania. Są to m.in. rozproszone źródła energii, instalacje termicznego przekształcania odpadów, elektrownie CCGT i systemy efektywnego zarządzania energią cieplną (BES). Jednocześnie w Polsce powstaje wiele technologii, które mogą sprawdzić się zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.Dział Energetyki East Analytics z powodzeniem pomaga w rozwoju projektów, których celem jest transformacja energetyczna i przechodzenie na bardziej wydajne i ekologiczne rozwiązania. Wspieramy zagraniczne firmy w zakresie strategii wejścia na polski rynek i budowaniu wartościowych partnerstw. Pomagamy także polskim przedsiębiorstwom w procesie internacjonalizacji w oparciu o rozległą sieć powiązań międzynarodowych. Ułatwiamy wymianę nowoczesnego know-how i nieustannie rozwijamy networking w sektorze przyszłościowej, ekologicznej energetyki.

Poznaj nasz zespół
Beata Gładysz


Business Consultant


Beata jest konsultantem biznesowym z doświadczeniem w branży IT, energetycznej i biotechnologicznej. Jest również prywatnym inwestorem w polskim startupie Genegoggle, który pracuje nad terapią selektywną.


LinkedIn

More info

Beata pracowała jako International Scaling Director w butikowym funduszu inwestycyjnym. Nadzorowała realizację projektów przez spółki portfelowe, reprezentowała fundusz jako członek zarządu wybranych spółek i tworzyła strategie wzrostu na rynkach zagranicznych.

Zarządza projektami związanymi z rozwojem biznesu, internacjonalizacją, strategią wejścia na rynek oraz pozyskiwaniem funduszy. Ma doświadczenie w tworzeniu strategii ekspansji i kanałów partnerskich.

Beata posiada również szeroką wiedzę z obszaru transformacji energetycznej w Polsce. Zarządzała różnymi projektami, w tym rozwojem oprogramowania do zarządzania gruntami dla firm energetycznych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które obecnie jest wdrażane w Veolia Poland.

Rezydując w Londynie, Beata reprezentuje East Analytics jako Dyrektor Działów Energetyki i Inwestycyjnego.


Co robimy?Identyfikacja partnerów technologicznych


Wybór partnerów do PPP


Wiedza biznesowa i prawna


Finansowanie projektówDoradzamy w zakresie transferu technologii, czyli przekazywania zaawansowanych rozwiązań i know-how, które przyspieszą tempo prac nad każdym projektem. Zrozumienie nowoczesnego podejścia do rozwoju zasobów rozproszonych jest kluczowe w planowaniu strategii i tworzeniu ram biznesowych dla przedsięwzięć w energetyce.
Ułatwiamy nawiązywanie kontaktów w celu realizacji zróżnicowanych i kompleksowych projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w sektorze energetycznym. Posiadamy rozbudowaną sieć powiązań, umożliwiającą szybkie i sprawne rozpoczęcie danego projektu i optymalizację ram czasowych jego realizacji.
Pomagamy w pozyskiwaniu konkretnej wiedzy na temat otoczenia rynkowego i ram regulacyjnych związanych z realizacją projektów w branży energetycznej. Zrozumienie uwarunkowań biznesowych i prawnych znacząco minimalizuje ryzyko inwestycyjne i umożliwia płynne planowanie kolejnych działań.
Zapewniamy kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu środków na finansowanie projektów na rynku energetycznym, niezależnie od skali przedsięwzięcia. Zabezpieczenie płynności finansowej wzmacnia wiarygodność biznesową, zapewnia ciągłość realizacji projektu i umożliwia wywiązanie się ze zobowiązań w zakresie terminowości realizacji.Nasze wsparcie


Wesprzemy Państwa firmę w zarządzaniu wyzwaniami. Pomożemy usprawnić model biznesowy i zidentyfikować partnerów, którzy dostarczą nowoczesne technologie. Udzielimy wsparcia pracownikom w zdobywaniu nowych kompetencji. Dzięki temu firma osiągnie sukces w sektorze nowoczesnej energetyki.Obszary specjalizacji01

Technologie fotowoltaiczne i wiatroweRozwiązania z zakresu fotowoltaiki i energetyki wiatrowej umożliwiają pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Energia słoneczna i wiatrowa odgrywają istotną rolę w transformacji energetycznej i dywersyfikacji źródeł energii, co zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. Potencjał paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych może być wykorzystywany przez gospodarstwa domowe i przemysł. Postępujący proces technologicznego doskonalenia tych urządzeń, poprawiający ich wydajność, przekłada się na sukcesywny wzrost w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.02

Magazyny energiiZużycie energii i potencjał służący do jej generowania muszą być zrównoważone, aby zapewnić nieprzerwaną ciągłość dostaw. Dlatego magazynowanie energii do późniejszego jej wykorzystania jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. By osiągnąć ten cel tworzone są magazyny energii wykorzystujące akumulatory o dużej pojemności. Takie systemy umożliwiają zrównoważoną i bezpieczną dystrybucję energii w sieci publicznej. Trwające badania pozwolą na optymalizację tego typu obiektów i metod magazynowania energii w powiązaniu z odnawialnymi źródłami energii.03

WodórWodór to najczęściej występujący pierwiastek we wszechświecie. Służy do zasilania pojazdów, ogrzewania i przechowywania energii odnawialnej. Wodór pozyskiwany jest z paliw kopalnych (reforming parowy i elektroliza wody) i biomasy. Metody produkcji są oznaczane kolorami, a obecnie najpopularniejsze są wodór zielony i wodór szary. Wykorzystanie wodoru na szeroką skalę jest jednym z kluczowych sposobów na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Pierwsze kraje wdrażają już innowacyjne technologie w celu produkcji, przechowywania i dystrybucji wodoru.04

Biogaz i biometanBiogaz jest mieszaniną gazów, która powstaje w wyniku rozkładu materii organicznej. Można wykorzystywać go do produkcji ciepła i energii elektrycznej. W wyniku procesu uszlachetniania biogazu i oczyszczenia z dwutlenku węgla i związków siarki powstaje biometan. Biogaz i biometan, jako odnawialne źródła energii, mają niebagatelne znaczenie dla procesu transformacji energetycznej. Szersze ich wykorzystanie pozwoli przyspieszyć proces dekarbonizacji sektora energetycznego, co będzie miało istotne znaczenie dla perspektywy walki ze zmianami klimatycznymi.05

Małe reaktory modułowe (SMR)Małe reaktory modułowe (SMR) to reaktory jądrowe o mocy do 300 MW(e), które mogą produkować dużą ilość niskoemisyjnej energii elektrycznej. Wykorzystują rozszczepienia jądra atomowego do produkcji ciepła i wytwarzania energii. Można je zmontować z komponentów i przetransportować do miejsca instalacji albo złożyć na miejscu. Reaktory SMR mają mniejsze zapotrzebowanie na paliwo w porównaniu z elektrowniami konwencjonalnymi, co czyni je bardziej ekonomicznymi w użyciu. Mają one do odegrania ważną rolę w procesie przestawiania gospodarki na ekologiczne tory rozwoju.


Commodity


Posiadamy sieć sprawdzonych partnerów w obszarze dostaw, handlu i wykorzystywania energii w zrównoważony i zoptymalizowany sposób, który maksymalizuje wydajność produkcji energii z wiatru i energii słonecznej.